Learning Pal

Learning Pal

Grade 1
Lesson: Pagsunod sa Utos ng Magulang at Nakakatanda

Direksiyon: I-click ang mga arrows sa kaliwa at kanan para makita ang buong slide.

Grade level: 1

Paksa: Pagsunod sa Utos ng Magulang at Nakakatanda

Share this post!

Discover more from Learning Pal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Subscribe to receive free learning materials!

Skip to content