Learning Pal

Learning Pal

Grade 1
Lesson: Pagsunod sa Utos ng Magulang at Nakakatanda

Direksiyon: I-click ang mga arrows sa kaliwa at kanan para makita ang buong slide.

Grade level: 1

Paksa: Pagsunod sa Utos ng Magulang at Nakakatanda

Share this post!

Subscribe to receive free learning materials!