Learning Pal

Learning Pal

Daily lesson log Grade 1 Quarter 3 Araling Panlipunan Week 7

Daily lesson log Grade 1 Third Quarter Araling Panlipunan

Layunin ng Pagtuturo

Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kahalagahan ng mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa pagsulong ng mga pangunahing hanapbuhay at pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad.

Mga Layunin ng Aralin

 1. Maipakita ang kahalagahan ng mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa pagsulong ng mga pangunahing hanapbuhay.
 2. Maipamalas ang kahalagahan ng pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad.
 3. Magamit ang mga katangian ng mabuting lider sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad.

Mga Kagamitan

 • PowerPoint presentation
 • Flashcards
 • Video
 • Worksheets

Mga Gawaing Panturo

I. Panimulang Gawain

 • Ipakita sa klase ang larawan ng iba’t ibang namumuno sa komunidad (hal. mayor, punong barangay, guro, atbp.).
 • Itanong sa mga mag-aaral kung alam nila kung ano ang trabaho ng mga namumuno na nakikita nila sa larawan.
 • Ipakita sa kanila ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng mga namumuno sa pagpapatakbo ng komunidad.

II. Pagtuturo ng mga Konsepto

 • Ipakita sa mga mag-aaral ang mga pangunahing hanapbuhay na kadalasang ginagawa sa kanilang komunidad (hal. magsasaka, mangingisda, guro, kawani ng gobyerno, atbp.).
 • Ipagdiinan ang kahalagahan ng mga ito sa komunidad at kung paano sila nakakatulong sa pangangailangan ng mga mamamayan.
 • Ipakita ang kahalagahan ng mabuting lider sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad.

III. Pagpapalawak ng mga Kaalaman

 • Panoorin ng mga mag-aaral ang isang video tungkol sa isang mabuting lider na nagbibigay ng tulong sa kanyang komunidad.
 • Pagkatapos ng panonood, magbigay ng mga tanong upang malaman kung naunawaan nila ang konsepto ng pagiging mabuting lider.

IV. Pagpapatibay ng mga Kaalaman

 • Magbigay ng mga flashcards na naglalaman ng mga katangian ng mabuting lider.
 • Pagkatapos ipakita ang flashcards, magbigay ng mga sitwasyon at tanungin kung paano gagamitin ang mga katangian ng isang mabuting lider upang tugunan ang mga pangangailangan ng komunidad.

V. Pagsasanay

 • Magbigay ng mga worksheet na may mga kasong pangkumunidad.
 • Hilingin sa mga mag-aaral na gamitin ang mga katangian ng mabuting lider upang magbigay ng solusyon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa kanilang komunidad.

VI. Paglalapat

 • Magbigay ng mga pangangailangan na nararamdaman ng mga tao sa isang komunidad.
[doc id=7575]
Downloading the file please wait.
60

Don’t forget to LIKE and Follow our Facebook group to be updated for NEW and FREE learning materials.

Share this post to your friends!

Facebook
Twitter
Email

Download the Grade Daily Lesson Log here!  

Download the Grade Assessment here! (Summative Test/Formative Test) 

Download the Grade Worksheets/Activity sheets here! 

Download the Grade PowerPoint Presentations here!  

Check related post below!

Follow and like our Facebook Page for free lesson plans and learning materials. Click the link below.

Join our Facebook Groups below for you to be updated for the

latest CPD, NEAP, DEPED webinars and trainings.

Click here for more webinars > DEPED, CPD, NEAP webinars and trainings for teachers

Disclaimer: All information and materials posted here in this website is for educational purposes only. The website serves as an avenue for educators to share their materials to help other educators. If you want to share your own educational resources, you may send it here 2020learningpal@gmail.com. However, if you found your materials shared here and you want to remove it or want to have proper credits, please don’t hesitate to contact the admin at 2020learningpal@gmail.com. Thank you!

Check other FREE learning resources below.

Related post! 

Sign – up below to receive Free Learning Materials.

Learning materials and Resources
Share this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Learning Pal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Subscribe to receive free learning materials!

Skip to content